Privacyverklaring ideeart.nl
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.


Alle gegevens die ideeart.nl verzamelt, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ideeart.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ideeart.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten.

Ideeart.nl maakt voor de beveiliging van door haar verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Ideeart.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Cookies
Bij ideeart.nl verkopen we niet alleen “cookies” , we gebruiken ook kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en beter bekend zijn als cookies. Cookies helpen ons om alle producten die u aan uw winkelwagen heeft toegevoegd bij te houden en om u als bezoeker te herinneren als u terugkomt op onze website. m een bestelling opideeart.nl te kunnen plaatsen, is het nodig dat u uw cookies ingeschakeld heeft. Echter, als u liever op onze site rond wilt kijken zonder iets te kopen, bent u vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u producten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. We slaan geen informatie op die direct aan u gekoppeld is, zoals bijvoorbeeld creditcardgegevens. Wij gebruiken daarnaast eveneens cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Waarom vertellen we u zo uitgebreid over onze cookies? Een nieuwe EU-wetgeving vereist dat we open en eerlijk zijn over de door ons gebruikte cookies. Mocht u meer informatie willen hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van ideeart.nl, dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier die u op de website aantreft of via de email naar info@ideeart.nl. Een van onze medewerkers helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of verwijderen.

In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser: dat is van groot belang als u iets wilt kopen op ideeart.nl. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.
 • Selecteer nu 'Allow local data to be set'.

Bij browser - Safari

 • Klik op het pictogram 'Cog' bovenaan in uw browservenster en selecteer de 'Voorkeur' optie.
 • Klik op 'Beveiliging', vink dan de optie die zegt: 'Blokkeer cookies van derden en reclame cookies' aan.
 • Click 'Save'.

Klacht indienen

Kwaliteit en de tevredenheid van klanten is voor ons een primaire doelsteling
Toch kan het gebeuren dat u onze servis niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Contactgegevens
D&M Art
https://www.ideeart.nl
Burg. A. van Walsumlaan 405
3135WL  Vlaardingen
info@ideeart.nl

GEEN BEZOEK ADRES